Projecte i Activitats

Menjador_CEIP Doctor López Rosat

PAGAMENT

El pagament del menú es realitzarà a mes vençut i per ingrés o transferència bancària al compte del col·legi. El preu és de 4’25 euros per dia per a tots els mesos del curs.

RECURSOS HUMANS

Disposem de 14 monitores, de les quals 7 s’ocupen de l’alumnat d’infantil i altres 7 de primària. En infantil, hi ha una monitora per cada grup-classe (sis grups) a més d’una monitora coordinadora. En primària, hi ha una monitora/monitor per nivell (sis grups) i una altra monitora coordinadora.

ACTIVITATS

Tots els dies hi ha una estona d’oci que consisteix a realitzar activitats coordinades pels monitors (cançons, balls, teatre, jocs de taula, lectura conjunta, jocs físics grupals), i l’alumnat pot realitzar-les de manera voluntària.

Les activitats de ping-pong i pilota valenciana es desenvolupen només en dies concrets.

CONVIVÈNCIA

Els comportaments i el seu tractament preventiu i sancionador estaran regulats pel Reglament de Règim Intern del Menjador, i sempre vinculats al Reglament de Règim Intern del Centre. Hi ha un quadern de registre d’incidències, model de notificació per a les famílies. L’òrgan del centre que el supervisarà serà la Comissió de Convivència del Consell Escolar.

COMPARATIVA

Els canvis en el funcionament del menjador en aquest curs i l’anterior han estat:

     -Avantatges en els preus del menú i la forma de pagament.

     – Augment de monitores.

     -Introducció de noves activitats d’oci reglades.

     -Introducció de productes ecològics en el menú.

     -Repartiment gratuït de fruita l’últim divendres de mes (a càrrec de l’empresa de menjador);

     -Pintura i canvi de llums al menjador i reformes en la cuina escolar.

    -Adquisició de taules de ping-pong i jocs i recursos diversos nous.