Projecte Educatiu

El projecte educatiu está desenvolupat en el text Projecte Educatiu de Centre i es concreta a la Programació General Anual amb el següent índex:

ACTIU

Volem ser un col·legi viu i enèrgic, amb un to anímic alt i treball intens: eficàcia a les tutories i àrees, variades i riques activitats culturals i extraescolars, un bon pla de formació, un AMPA activa i vinculada amb l’equip professional.

ESPECIAL

Dissenyem activitats que impliquen a tots els components de la Comunitat Educativa al voltant d’un eix temàtic: decoració, lectures, festival musical, carnestoltes, falla escolar, activitats culturals… Fem habituals eixides al Parc de lOest. Hem pintat el centre de colors.

INNOVADOR

A banda del “curs temàtic”, desenvolupem diversos projectes d’innovació, com jardineria i audiovisuals-cómic en tercer cicle de primària, col·leccions de cromos en educació física, “jocs-jip”. El pla de formació ens anima a anar aprenent noves metodologies en les diverses àrees.

OBERT

Afavorim la implicació del familiars en la vida escolar, principalment mitjançant lAMPA, com també en les activitats globals del centre. Establim relacions amb institucions del nostre entorn, com lAssociació de Veïns de Patraix, lAssociació Cultural Tres Forques, el col·legis del voltant, i daltres, com la Banda de Patraix.

UNIT

El principi de relació de la cordialitat aplicat dia a dia ens ajuda a unificar idees i a crear un clima d’unitat entre companys, professors i familiars. La convivència és la base sobre la qual construïm els ensenyaments i la creativitat.