Projecte de Direcció

El projecte de direcció es desenvolupa en 37 centres d’atenció que podrien sintetitzar-se als següents apartats:

  1. Cura, reparació i millora de totes les infraestructures de l’edifici i els recursos materials: ja hem llevat la uralita, hem pintat de colors (amb disseny de Josep Soria) la majoria d’espais comuns del centre, hem posat tendals nous al pati d’infantil, hem comprat taules de ping-pong i més infraestructures pel centre, i seguim a poc a poc millorant les necessitats d’aquest. Les grans obres pendents són: un ascensor, una escala d’incendis, canvi de finestres, col·locació de focus en pistes esportives, pintura de les aules i canvi de les llums.
  2. Creació d’un clima de comunicació i coordinació de tots els agents educatius, regit per la cordialitat i la transparència, intentant aconseguir que l’equip professional treballe unit, siga participatiu, i es vagen construint els projectes essencials del centre de manera sòlida: l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, el pla de convivència, el pla de formació del professorat, la planificació d’activitats al voltant d’un tema unificador (que hem vingut desenvolupant i millorant durant els últims catorze cursos escolars), la planificació de sortides extraescolars curriculars i valuoses.
  3. La dinamització de la implicació dels familiars en la vida escolar, essencialment per mitjà de l’AMPA, millorant així la vinculació entre professionals i pares i mares en la tasca educativa. Foment de la comunicació fluïda entre professionals i pares. Així mateix, l’obertura del col·legi a l’entorn i les seves institucions: associacions de veïns, associacions culturals i musicals, altres col·legis del districte i altres institucions externes.
  4. Creació de canals pels quals puga ser avaluat el centre en el seu funcionament: que els familiars puguen avaluar a l’equip (entès com a realització de propostes de millora i de continuïtat del que es considera majoritàriament positiu), que l’alumnat puga aportar propostes constructives, que el claustre puga avaluar a l’equip directiu, i es cree un clima de col·laboració crítica, transparent i cordial, en funció de la millora de tots.
  5. Foment de la innovació, aprenentatge i debat constant respecte a la labor educativa, metodologies diverses d’ensenyament, introducció crítica de les noves tecnologies, aportació de projectes experimentals, experiències alternatives, sòlida formació del professorat, programa d’activitats culturals conjunt amb l’AMPA i consolidació i continuïtat dels projectes d’innovació presents (audiovisuals, jardineria, cursos temàtics, projectes d’aula, eixides extraescolars).

 

Descarregar l’Extracte del Projecte de Direcció de Ciro Ballester