Comissions

  • Comissió de coordinació pedagògica: èmfasi en l’eficàcia en el tractament de les necessitats educatives especials, ben ateses, correctament detectades i analitzades i amb una coordinació fluida de l’equip i actuació competent dels professionals.
  • Comissió del pla de foment de la lectura: basat enguany en la vinculació amb la comissió de biblioteca de l’AMPA que ha creat la nova biblioteca i desenvoluparà un pla d’activitats.
  • Comissió d’activitats culturals i extraescolars: disseny i coordinació de les diferents activitats especials en l’àmbit de tot el centre al voltant del curs temàtic d’enguany: Matemàgiques.
  • Comissió de neteja i reciclatge: planificació de les diferents activitats i organització per a fer un col.le net i ecologista.
  • Comissió de tecnologies de la informació i la comunicació: coordinar el manteniment i ús de les noves tecnologies, així com proposar l’adquisició de materials nous.

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

  • Comissió pedagògica: supervisora i activadora dels projectes d’innovació i dels projectes educatius especials, com són les activitats del curs temàtic, les activitats extraescolars, les actuacions quant a necessitats educatives especials, així com les metodologies i dinàmiques desenvolupades.
  • Comissió de convivència: supervisora del pla de convivència i les actuacions respecte als comportaments de tots els sectors i seguiment de les problemàtiques que puguen aparéixer.
  • Comissió econòmica: seguiment del compliment del pressupost i elaboració del nou pressupost per a l’any 2016, això com supervisió dels nous materials adquirits i propostes de possibles següents adquisicions.
  • Comissió de menjador: seguiment del compliment del pla de menjador i elaboració de propostes, així com presa de decisions.